Föreskrivande led

Föreskrivande led

Vid projektering av byggnader är Lindhs behjälpliga i frågeställningar kring solskydd och dess funktionskrav. Funktionskraven på solsavskärmningen kan variera beroende på om syftet gäller klimatskal eller termisk komfort. Genom att involvera Lindhs tidigt i projektet får ni en trygg samarbetspartner där Lindhs finns med under hela processen.

Samtliga av våra vävar är tillverkade i Europa. Vi använder oss också av vävar från ledande svenska vävtillverkare. En nyhet i sortimentet är väv tillverkad av återvunnen PET.

  • Teknisk dokumentation kring solskydd, g-tot. (Solskydd i kombination med aktuellt glas)
    Energiberäkning utifrån vald väv i kombination med aktuellt glas ger ett g-tot. värde vilket skall jämföras med det funktionskrav som ställs på solskyddet i relation till glaset.
  • Rådgivning i frågor kring
    • Väven och dess egenskaper, teknisk information gällande transmission, reflektion och absorption, ÖF öppningsfaktor efter behov för visuell kontakt med utsidan, lämplighet utifrån produktens placering och funktionskrav.
    • Produktlösningar utifrån byggnadens utseende och funktionskrav, driftalternativ och monteringsfrågor.
    • Styrning/automatik, utifrån byggnadens placering och väderstreck utforma zonindelning för att optimera anläggningens funktion. Lösningar i förhållande till rummets och hela byggnadens klimatskal.