Barnsäkerhet för solskydd

I enlighet med senaste EU-direktiv ska alla företag som saluför olika former av solskydd ta hänsyn till barnsäkerheten och därmed kunna erbjuda lämpliga lösningar. Något som vi på Lindhs givetvis kan göra.

Enkelt förklarat kan man säga att direktivet kräver tillgängliga säkerhetslösningar som motverkar risken för uppkomst av skada eller i värsta fall död genom kvävning hos mindre barn som kommer i kontakt med solskydden och dess linor/kulkedja-reglage.

Genom att anbringa dessa linor och reglage på ett sätt som omöjliggör för barn att komma i kontakt med dem, kan man undvika dessa risker.

Lindhs erbjuder därför två typer av produkter:

  • Säkerhetsprodukter som hjälper till att linda ihop eller hålla fast linor och reglagekedjor mot väggen.
  • Säkerhetsprodukter som har en specialanpassad mekanisk brytförmåga och vars uppgift är att “släppa efter” när viss belastning uppstår i linan/reglagekedjan. Om till exempel ett barn skulle fastna i dessa reglage, så skall anordningen se till att linan/kedjan frikopplas så att kvävningsrisken undanröjs.

Det är dock viktigt att betona att det absolut bästa sättet att uppnå säkerhet för mindre barn är att hålla alla reglage linor/kedjor på lämplig höjd från golvet (rekommenderad höjd är 150 cm).

Vill du veta mer om hur vi aktivt jobbar med säkerheten kring dessa spörsmål är du välkommen att ta kontakt med oss.

Läs mer on barnsäkerhet för lamellgardiner här.

Läs mer on barnsäkerhet för rullgardiner här.


rullgardiner

rullgardiner

plissegardiner

plissegardiner

lamellgardiner

lamellgardiner

Vävar

Vävar

gardinskenor

gardinskenor

dekorativa_stanger

dekorativa_stanger