Noggrannhet, precision,
funktion och helhet

Vi på Lindhs har själva listat några nyckelord/begrepp som påvisar de mervärden som det innebär att jobba med oss. Dessa begrepp har vi inte hämtat ur tomma intet, utan de bygger på de erfarenheter som vi ägnat oss genom åren, och genom att lyssna på våra kunder och ta reda på vad de värdesätter mest i samarbetet med oss.

Ett av dessa begrepp är NOGGRANNHET och det hänger tätt samman med hur vi ser på relationen med våra kunder. För oss är alla kunder lika viktiga och vi ser alltid en långsiktig relation framför oss, varför kvalitet in i minsta detalj är oerhört viktigt.

I detta sammanhang kommer även begreppet PRECISION in i bilden. Vi vill att allt ska vara perfekt, och kan vi då genom måttanpassade och kundspecifika lösningar uppnå detta så tror vi oss få en hög kundnöjdhet. En mycket viktig parameter i båda begreppens betydelse är att vi har egen tillverkning på plats i Alingsås, vilket gör att vi har full kontroll på alla moment (läs mer om detta nedan).

När det gäller FUNKTION och HELHET så handlar det om att våga ställa de viktiga frågorna redan innan vi kommer till beställningen/tillverkningen. Det vill säga hur ser kunden på funktionaliteten? Här kan vi bistå med en rad lösningar som skapar det där lilla extra som man kanske inte tänker på i första skedet. Genom vårt breda erbjudande kan vi även se till helheten i projektet, vilket tillför ytterligare en dimension i sammanhanget.


rullgardiner

rullgardiner

plissegardiner

plissegardiner

lamellgardiner

lamellgardiner

Vävar

Vävar

gardinskenor

gardinskenor

dekorativa_stanger

dekorativa_stanger