Solavskärmning med motorisering

Genom motoriserad solavskärmning och ett intelligent styrsystem skapas en dynamisk solavskärmning, vilket optimerar klimatskalet och skyddet mellan utomhus- och inomhusmiljön.

Under året är det variationer i temperatur och solstrålning. Med automation optimerar man solavskärmningen så att arbets- och levnadsförhållandena blir så jämna och bekväma som möjligt. Likaså att miljön lever upp till brukarnas behov samt är fördelaktig för byggnadens energiprestanda.

Ett solskyddssystem för förbättrad inomhuskomfort och högre visuell komfort. Energibesparingar och användandet av dagsljus kan endast utnyttjas till fullo om systemet styrs automatiskt.

Du vet väl också att Lindhs erbjuder batterimotorer, med enkelt montage, där ingen kabeldragning krävs. En laddning räcker i ca 6 månader vid normal användning.

Kontakta oss för att hitta den optimala styrningen för just er. Inget projekt är för stort eller för litet.