Om Lindhs finner du allt du behöver veta om företaget

Lindhs of Sweden – fönsternischade sedan 1985

CG Lindhs AB grundades 1985 i Alingsås och erbjuder i dag ett av marknadens mest innovativa och heltäckande sortiment inom invändig solavskärmning och solavskärmning i hybridfasad.

Vår ambition är att alltid ligga i framkant när det gäller nyheter, kvalitet och funktion. Den upplevda kvalitén bygger på ett samspel mellan prestanda, design, servicegrad, tillförlitlighet, pris och finish – något vi tror oss ha känsla för.
Lindhs of Sweden – fönsternischade sedan 1985

Noggrannhet, precision, funktion och helhet

Vi på Lindhs har själva listat några nyckelord/begrepp som påvisar de mervärden som det innebär att anlita oss. Dessa begrepp har vi inte hämtat ur tomma intet, utan de bygger på de erfarenheter som vi tillägnat oss genom åren och genom att lyssna på våra kunder och ta reda på vad de värdesätter mest i samarbetet med oss.

Ett av dessa begrepp är NOGGRANNHET och det hänger tätt samman med hur vi ser på relationen med våra kunder. För oss är alla kunder lika viktiga och vi ser alltid en långsiktig relation framför oss, varför kvalitet in i minsta detalj är oerhört viktigt.

I detta sammanhang kommer även begreppet PRECISION in i bilden. Vi vill att allt ska vara perfekt, och kan vi då genom måttanpassade och kundspecifika lösningar uppnå detta så tror vi oss få en hög kundnöjdhet. En mycket viktig parameter i dessa fall är att vi har egen tillverkning på plats i Alingsås, vilket gör att vi har full kontroll på alla moment.

När det gäller FUNKTION och HELHET så handlar det om att våga ställa de viktiga frågorna redan innan vi kommer till beställningen/tillverkningen. Det vill säga hur ser kunden på funktionaliteten? Här kan vi bistå med en rad lösningar som skapar det där lilla extra som man kanske inte tänker på i första skedet. Genom vårt breda erbjudande kan vi även se till helheten, vilket tillför ytterligare en dimension i sammanhanget.

Egen tillverkning

En av de mest betydelsefulla faktorerna för att kunna upprätthålla en långsiktig konkurrensförmåga är själva produktkvalitén. Och det för oss viktigaste är den kvalité som kunden själv upplever – en kvalité som bygger på samspel mellan design, prestanda, servicegrad, tillförlitlighet, pris och finish.

Vår kvalité säkerställs genom den egna produktionen i Alingsås, där vi snabbt och flexibelt kan anpassa oss efter våra kunders specifika krav och behov. Lägg därtill vårt breda kontaktnät när det handlar om leverantörer av olika material av absolut högsta kvalitet. Sammantaget borgar detta för kvalitet genom alla led.

Något som dessutom gör oss tämligen unika i branschen är vår egen produktutveckling där svensk design står i fokus och där vi på nära håll följer marknadens olika trender och nyheter för att alltid ligga i framkant.

Utöver den hårdvara vi erbjuder kan vi även stå till tjänst med rådgivning, konsultation, snabba leveranser och en hög servicegrad.

Branschorganisationer

Solskyddsförbundet logga
Svenska Solskyddsförbundet är en branschorganisation med uppdrag att bistå sina medlemmar med att skapa innemiljöer som får människor att må bra och som genom att minska energiförbrukningen i kommersiella och privata fastigheter dessutom medverkar till en långsiktigt hållbar utveckling.

Diplomerad solskyddstekniker

Diplomerad solskyddstekniker
Utbildningen till diplomerad solskyddstekniker är en intensivkurs som motsvarar fyra högskolepoäng och som syftar till att ge deltagarna god kunskap i hur solavskärmning bidrar till ett bättre inneklimat, en effektivare energihushållning, bättre ekonomi och till en positiv miljöpåverkan.

Företag som jobbar med Smart Solar Shading och / eller gör projekt direkt för marknaden måste ha sin personal utbildad med en djupare inblick i mervärdet av de olika Smart Solar Shading-lösningarna och deras interaktion med andra tekniker som glas och VVS i byggnader.

Experterna måste hitta den bästa lösningen för varje enskilt projekt och kan visa på fördelarna med Smart Solar Shading i byggnadsmodellering. ES-SO Smart Solar Shading-expertnivå innebär två heldagars utbildningskurser. Deltagare med framgångsrik slutlig skriftlig examen får expertcertifikatet ES-SO Smart Solar Shading i samarbete med den nationella medlemsföreningen.