Personalförändring på kundtjänst/order

Barbro Pettersson, som varit hos oss länge har nu valt att gå i pension. Hon kommer arbeta sin sista dag den 19 maj, och vi tackar henne för sin insats hos oss, och önskar henne all lycka i framtiden med det hon nu väljer att sysselsätta sig med!

Anna Svensson, som en del av er redan känner, kommer att gå upp till 100 % på kundtjänst/order nu när Barbro pensionerar sig, en lösning som vi är väldigt nöjda med.

Leave a Reply