Screens vävar med Visuell kontakt med utsidan och God reflektion

Screens

• Visuell kontakt med utsidan • God reflektion
Väv som grovt kan beskrivas som ett nät där öppningsfaktorn ÖF beskriver hur finmaskig väven är. Öppningsfaktorn påverkar den visuella kontakten med utsidan men även ljustransmissionen. Vi använder ofta screenväv där baksidan är belagd med aluminium för att optimera vävens reflektion.

Ett riktmärke i kontorsmiljö är en ÖF om 3-5 % beroende på mängden solinstrålning, där man ibland – beroende på verksamhetskrav i lokalen – behöver gå ner till 1-0 % öppningsfaktor för att undvika bländningseffeken.

Kategorin screenväv och dess urval gör att användningsområdena är många såsom byggnaders klimatskal, för att optimera den termiska komforten eller som bländskydd.

Exempel ur Lindhs sortiment: Signum Metallic, Office Medium, Balance Metallic, Energy screen, Comfort screen, Nuovi och Spectra Metallic.

 

Pearl

• Hög reflektion • UV-skydd

Mörkläggande

• Belagd vit baksida för mörkläggning eller fördunkling

Basvävar

• För bländskydd, insynsskydd eller som inredningsdetalj